Warning: include(/home/scazi/ftp/dps/wp-includes/assets/script-loader-packages.min.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/scazi/ftp/dps/wp-includes/script-loader.php on line 278

Warning: include(): Failed opening '/home/scazi/ftp/dps/wp-includes/assets/script-loader-packages.min.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/scazi/ftp/dps/wp-includes/script-loader.php on line 278

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/scazi/ftp/dps/wp-includes/script-loader.php on line 280

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/scazi/ftp/dps/wp-includes/script-loader.php:278) in /home/scazi/ftp/dps/wp-content/plugins/post-views-counter/includes/class-counter.php on line 470
Stowarzyszenie | Dom pomocy Społecznej

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie na Rzecz Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 i Osób Starszych rozpoczęło swoją działalność w momencie uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sadowniczego 13.10.2009 r. Głównymi celami Stowarzyszenia są działania skierowane na rzecz rozwoju i doskonalenia usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej, niesienia wszechstronnej pomocy Mieszkańcom Domu ( ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej oraz polepszania warunków socjalno - bytowych ) , rozszerzenia dostępu do kultury i rekreacji, wspierania życiowej i społecznej aktywności środowisk osób starszych i niepełnosprawnych oraz rozwijania kontaktów ze środowiskami lokalnymi. Stowarzyszenie aktywnie włączyło się w życie codzienne naszego Domu, podejmując działania w postaci organizacji wydarzeń i imprez okolicznościowych ( Piknik Integracyjny Dla Mieszkańców i ich Rodzin, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek i Ostatki, Dzień Matki i Ojca , Mikołajki , spotkania urodzinowe), udziału w wystawach i ekspozycjach muzealnych ( m.in. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ) ,organizacji wycieczek ( m.in. Krakowskie Zoo, Park miniatur dinozaurów w Zatorze, park Miniatur w Inwałdzie ) . Stowarzyszenie nawiązało również współpracę z Krakowskim Bankiem Żywności ,Grupa AA „ Pranek” oraz wieloma podmiotami lokalnymi ( szkoły, przedszkola, Domy Kultury ). Stowarzyszenie w dalszym ciągu prowadzi działania informujące i promujące nasz Dom oraz wspiera uczestnictwo osób starszych i niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Skip to content