Ogłoszenia

Informacja o wyborze dostawców na 2019r.

Informujemy, że w wyniku postępowania- zapytanie o cenę, w 2019r. będziemy współpracować z:

Pieczywo - Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej ul. Bociana 13 Kraków

Mrożonki, ryby - „GALLOD-HURT” Leszczyna 159, 23-733 Trzciana

Nabiał - OSM Bochnia

Jarzyny, owoce – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Agata Dumana Nowy Wiśnicz

Art. ogólnospożywcze – F.H.U.- IN-PLUS Nowy Sącz

Jaja - OSM Bochnia

Mięso, wędliny – Zakład masarski ZDRÓJ - Nowy Sącz

Rękawiczki jednorazowe – SYMED S.C Rzeszów

Środki czystości – Matchem 2000 Skawina

Pranie – Usługi pralnicze HEMA ul. Chochołowska Kraków

Pieluchomajtki – Citonet – Kraków Sp. z o. o.

Wszystkim oferentom bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej w listopadzie 2019r. Wtedy pojawi się informacja o składaniu ofert na rok 2020.

OGŁOSZENIE

Kraków, 19.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8 zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków pomocniczych (pieluchomajtek, wkładek anatomicznych) dla Mieszkańców DPS.

Specyfikację środków pomocniczych oraz ich ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. W ocenie Mieszkańców i Pracowników optymalnym asortymentem zostały wybrane produkty TZMO „SENI”.

Wybrany dostawca będzie zobowiązany między innymi do:

  1. odbioru od zamawiającego imiennych wniosków o wydanie środka pomocniczego,

  2. dostawy na własny koszt w/w środków w pierwszym tygodniu każdego miesiąca oraz potwierdzenia tych dostaw w książeczkach mieszkańców.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać - osobiście w sekretariacie DPS lub za pośrednictwem poczty, faksu: +48 12 422 99 56 wew.210, e-mailem: dpsradziwillowska@wp.pl do dnia 09.12.2018.

Magdalena Senisson

 

Specyfikacja środków pomocniczych:

 

OGŁOSZENIE

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na rok 2019.

Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości ,
- rękawiczek jednorazowych,
- mięsa, wędlin (dwa formularze)
- jajek,
- nabiału,
-pieczywa (wymagania jakościowe we wzorze  umowy, do wglądu przed zawarciem umowy)
- mrożonek, ryb,
- art. ogólnospożywczych (nie dopuszcza się zamienników)
- warzyw, owoców, (wymagania jakościowe we wzorze  umowy)
- usług pralniczych.

Specyfikacje dla wyżej wymienionych   grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do  pobrania w załączeniu.

Specyfikacje : arkusze
Umowy : umowy dps

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące  m.in. dni dostaw. Nie należy podpisywać wzorów umów. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych we wzorach  ( w załączeniu ).

Warunkiem niezbędnym celem realizacji zamówienia, jest  podpisanie umowy.

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.
Dom Pomocy Społecznej
ul. Radziwiłłowska 8
31-026 Kraków
do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o  kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny : tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 30.11.2018r. włącznie.

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------