Ogłoszenia

Informacja o wyborze dostawców: Informacja o wyborze dostawców na 2018

 

OGŁOSZENIE 

Sprostowanie dotyczące wędlin:

W związku z licznymi uwagami dotyczącymi nie stosowania MOM w procesie technologicznym produkcji wędlin – dopuszcza się taką produkcję w : mortadeli, mielonkach i parówkach.

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na rok 2018.

Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości, wzór umowy środki czystościŚRODKI CZYSTOŚCI

- rękawiczek jednorazowych, Wzór umowy rękawiczkiRĘKAWICZKI

- mięsa, wędlin (dwa formularze),  wzór umowy mięso, wędlinaMIĘSO, WĘDLINA

- jajek, Wzór umowy jajaJAJKA

- nabiału, wzór umowy nabiał,  NABIAŁ

-pieczywa (wymagania jakościowe we wzorze umowy), Wzór umowy pieczywo.  PIECZYWO, WYR. CUKIERNICZE

- mrożonek, ryb, wzór umowy mrożonki,  MROŻONKI, RYBY

- art. ogólnospożywczych (nie dopuszcza się zamienników), wzór umowy ogólnospożywcze,  OGÓLNOSPOŻYWCZE

- warzyw, owoców, Wzór umowy warzywa owoceWARZYWA OWOCE

- usług pralniczych. wzór umowy pranie,  PRANIE

Specyfikacje dla wyżej wymienionych grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do pobrania w załączeniu.

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów gdyż zawierają one ważne informacje ( w załączeniu )

Warunkiem niezbędnym celem realizacji zamówienia, jest podpisanie umowy.

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Radziwiłłowska 8

31-026 Kraków

do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny :

tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 10.12.2017 r. włącznie.

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.