Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

13.12.2019 r.

Informacja o wyborze dostawców na 2020r.

Informujemy że w wyniku postępowania- zapytanie o cenę , w 2020r. będziemy współpracować z:

Pieczywo- Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej ul. Bociana 13 Kraków

Mrożonki, ryby – Fruktus ul. Balicka Kraków

Woda mineralna, soki - - Fruktus ul. Balicka Kraków

Nabiał- OSM Bochnia

Jarzyny, owoce – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Agata Dumana Nowy Wiśnicz

Art. ogólnospożywcze – F.H.U.- IN-PLUS Nowy Sącz

Jaja - „Jajko” ul. Pana Tadeusza 6b Kraków

Mięso, wędliny – Zakład masarski ZDRÓJ - Nowy Sącz

Rękawiczki jednorazowe – Matchem 2000 Skawina

Środki czystości – Matchem 2000 Skawina

Pranie – Usługi pralnicze HEMA ul. Chochołowska Kraków

Pieluchomajtki – Citonet – Kraków Sp. z o. o.

Wszystkim oferentom bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej w listopadzie 2021r. wtedy pojawi się informacja o składaniu ofert na rok 2022.

...............................................................................................................................................

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na rok 2020.

Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości,

- rękawiczek jednorazowych,

- mięsa, wędlin (dwa formularze)

- jajek,

- nabiału,

-pieczywa (wymagania jakościowe we wzorze  umowy, do wglądu przed zawarciem umowy)

- mrożonek, ryb,

- art. ogólnospożywczych (nie dopuszcza się zamienników)

- warzyw, owoców, (wymagania jakościowe we wzorze  umowy)

- usług pralniczych.

Specyfikacje dla wyżej wymienionych   grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do  pobrania w załączeniu.

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące  m.in. dni dostaw. Nie należy podpisywać wzorów umów. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych we wzorach  ( w załączeniu ).

Warunkiem niezbędnym celem realizacji zamówienia, jest  podpisanie umowy.

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.

Dom Pomocy Społecznej

ul. Radziwiłłowska 8

31-026 Kraków

do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o  kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny :

 tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 29.11.2019r. włącznie.

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

 Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Linki do formularzy :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8

OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO PRACY

MAGAZYNIER - na czas określony (zastępstwo)

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.

3. Umowa o pracę: maksymalnie do 31 grudnia 2019 r.

3. Miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8.

5. Wymagane doświadczenie w pracy na porównywalnym stanowisku - przynajmniej 2 lata, biegła obsługa komputera, w tym MS Office, znajomość zasad dietetyki (żywienie osób starszych).

6. CV ma zawiera

zgodę na przetwarzanie danych osobowych: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

7. Dokumenty należy złożyć do 20 sierpnia 2019 r. w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 lub mailowo na adres: sekretariat@dpsradziwillowska.krakow.pl

Zgłoszenia złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty.

Dyrektor

Halina Prozołowicz

Informacja o wyborze dostawców na 2019r.

Informujemy, że w wyniku postępowania- zapytanie o cenę, w 2019r. będziemy współpracować z:

Pieczywo - Spółdzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej ul. Bociana 13 Kraków

Mrożonki, ryby - „GALLOD-HURT” Leszczyna 159, 23-733 Trzciana

Nabiał - OSM Bochnia

Jarzyny, owoce – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe Agata Dumana Nowy Wiśnicz

Art. ogólnospożywcze – F.H.U.- IN-PLUS Nowy Sącz

Jaja - OSM Bochnia

Mięso, wędliny – Zakład masarski ZDRÓJ - Nowy Sącz

Rękawiczki jednorazowe – SYMED S.C Rzeszów

Środki czystości – Matchem 2000 Skawina

Pranie – Usługi pralnicze HEMA ul. Chochołowska Kraków

Pieluchomajtki – Citonet – Kraków Sp. z o. o.

Wszystkim oferentom bardzo dziękuję i zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej w listopadzie 2019r. Wtedy pojawi się informacja o składaniu ofert na rok 2020.

OGŁOSZENIE

Kraków, 19.11.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul .Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 8 zaprasza do złożenia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa środków pomocniczych (pieluchomajtek, wkładek anatomicznych) dla Mieszkańców DPS.

Specyfikację środków pomocniczych oraz ich ilość określa Załącznik nr 1 do niniejszego rozeznania rynku. W ocenie Mieszkańców i Pracowników optymalnym asortymentem zostały wybrane produkty TZMO „SENI”.

Wybrany dostawca będzie zobowiązany między innymi do:

  1. odbioru od zamawiającego imiennych wniosków o wydanie środka pomocniczego,

  2. dostawy na własny koszt w/w środków w pierwszym tygodniu każdego miesiąca oraz potwierdzenia tych dostaw w książeczkach mieszkańców.

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać - osobiście w sekretariacie DPS lub za pośrednictwem poczty, faksu: +48 12 422 99 56 wew.210, e-mailem: dpsradziwillowska@wp.pl do dnia 09.12.2018.

Magdalena Senisson

Specyfikacja środków pomocniczych:

OGŁOSZENIE

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na rok 2019.

Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości ,
- rękawiczek jednorazowych,
- mięsa, wędlin (dwa formularze)
- jajek,
- nabiału,
-pieczywa (wymagania jakościowe we wzorze  umowy, do wglądu przed zawarciem umowy)
- mrożonek, ryb,
- art. ogólnospożywczych (nie dopuszcza się zamienników)
- warzyw, owoców, (wymagania jakościowe we wzorze  umowy)
- usług pralniczych.

Specyfikacje dla wyżej wymienionych   grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do  pobrania w załączeniu.

Specyfikacje : arkusze
Umowy : umowy dps

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące  m.in. dni dostaw. Nie należy podpisywać wzorów umów. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych we wzorach  ( w załączeniu ).

Warunkiem niezbędnym celem realizacji zamówienia, jest  podpisanie umowy.

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.
Dom Pomocy Społecznej
ul. Radziwiłłowska 8
31-026 Kraków
do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o  kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny : tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 30.11.2018r. włącznie.

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skip to content