Ogłoszenia

Zapraszamy dostawców do składania ofert handlowych na  2021r.

 Dostawa i zakup dotyczy:

- środków czystości,

- rękawiczek jednorazowych,

- mięsa, wędlin (dwa formularze)

- jajek,

- nabiału,

-pieczywa (wymagania jakościowe we wzorze  umowy, do wglądu przed zawarciem umowy)

- mrożonek, ryb,

- art. ogólnospożywczych (nie dopuszcza się zamienników)

- warzyw, owoców, (wymagania jakościowe we wzorze  umowy)

- usług pralniczych.(raz w tygodniu z DPS ul. Radziwiłłowska 8 oraz z oddziału DPS ul. Ułanów 25)

Specyfikacje dla wyżej wymienionych   grup ( asortyment i szacunkowa ilość) do  pobrania w załączeniu.

Prosimy o zapoznanie się z wzorami umów gdyż zawierają one ważne informacje dotyczące  m.in. dni dostaw. Nie należy podpisywać wzorów umów. To tylko wersja podglądowa !!!!!Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją warunków zawartych we wzorach  ( w załączeniu ).

Prosimy o składanie ofert na dołączonych formularzach ( do wypełnienia białe pola, prosimy o wpisanie prawidłowych stawek podatku VAT!!, i nie zmienianie wzorów formularzy, ze względu na zawarte w nich formuły).

Wypełnione dokumenty wraz z danymi firmy prosimy o przesłanie drogą mailową na adres; obsluga@dpsradziwillowska.krakow.pl

Pocztą lub osobiście w siedzibie zamawiającego tj.

Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8, 31-026 Kraków

do Kierownika Działu Żywienia i Obsługi P. Ewy Putor-Grochal

W razie pytań prosimy o  kontakt mailowy (mail j. w) lub telefoniczny :

 tel; 12; 422-99-56 wew. 203

Oferty prosimy składać do 30.11.2020r. włącznie. 

Kryterium wybory oferty – 100% cena.

 Informacja o wyborze dostawcy będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Pliki do pobrania:

https://dpsradziwilllowska.krakow.pl/pliki/umowy-i-arkusze.zip

Skip to content