XXX Światowy Dzień Chorego

"Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6, 36)

Nasz Dom, podobnie jak wiele innych domów pomocy społecznej, dzięki zaproszeniu otrzymanemu od DPS Łanowa 39 połączył się z innymi, tworząc Most Modlitewny. Most jest inicjatywą pracowników Łanowej 39 i ma, szczególnie w czasach pandemii, zachęcać do duchowej łączności przy wspólnej modlitwie. Skorzystaliśmy z materiałów przesłanych pocztą, tj. Orędzia Ojca Świętego oraz Litanii Matki Boskiej o Uzdrowienie Chorych, by pełniej uczestniczyć w przeżywaniu tego wyjątkowego dnia.

 

Comments are closed.

Skip to content