Wielki test wiedzy o NIEPODLEGŁOŚCI

Pytanie nr 1: Ile zwrotek ma Hymn Polski?

Pytanie nr 2: Po ilu latach Polska odzyskała niepodległość?

Pytanie nr 3: Od którego roku Mazurek Dąbrowskiego jest oficjalnym Hymnem Państwowym?

Czy od uczestników quizu wymagało się posiadania rozległej wiedzy i zdolności kojarzenia faktów? Tak. Czy członkowie drużyn mieli taką wiedzę? Oczywiście, że tak. W szranki stanęli Mieszkańcy Domu oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie. Rozgrywki były wyrównane, choć pytania wcale nie były łatwe. Ale daliśmy radę! Test wiedzy był jednak tylko uzupełnieniem głównego wydarzenia. Dzieci przygotowały i zaprezentowały wiersze i pieśni patriotyczne. Wizualną oprawę wydarzenia stanowiły własnoręcznie przygotowane partyzanckie czapki i flagi.

Comments are closed.

Skip to content