Krzyżówkowe spotkanie przy kawie

Miło nam poinformować, iż nasz Dom realizuje projekt w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii. Nasz projekt zakłada realizację spotkań edukacyjnych, pikniku oraz organizację wycieczki. Wtorkowe spotkanie krzyżówkowe (19.05) było pierwszą z zaplanowanych imprez. O problemie alkoholowym chcieliśmy rozmawiać w aspekcie korzyści płynących z bycia trzeźwym. Mieszkańcy m.in. wykreślali hasła nawiązujące do problemu uzależnienia. Hasła zaczerpnięte zostały z blogu członka AA i zawarte przez nas w dwóch diagramach . Pierwszy diagram nawiązywał do problemu nałogu i zawierał adekwatne do tego hasła (niska samoocena, poczucie wstydu, porażka, problem, zniewolenie, itp.). Drugi obejmował wyrazy związane z wyzdrowieniem i odzyskiwaniem kontroli nad własnym życiem. Po wykreśleniu wszystkich wyrazów odczytaliśmy hasło: "GODNOŚĆ TO POSZANOWANIE SIEBIE SAMEGO I INNYCH LUDZI". Bo właśnie do godności często odwoływał się wspomniany członek AA. Inne zadanie (typu: prawda-fałsz) odwoływało się do stwierdzenia, że warto szukać słonecznej strony życia. Dlatego też spotkanie było urozmaicone tańcem, śpiewem, koncertem naszej Orkiestry a także słodkim poczęstunkiem.




ten wpis nie ma jeszcze komentarzy

zamieść komentarz

You must be zalogowany to post a comment.

Skip to content