Bezpieczny Dom – Moduł I

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa Mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 w związku z epidemią wirusa COVID - 19 w ramach projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom".

Główny cel grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 8 w związku z zagrożeniem i skutkami COVID - 19.

Wnioskowana kwota grantu wynosi 23 334,78 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz   3 500,22 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: 01.06.2020 do 31.12.2020.

W wyniku realizacji grantu zostanie przeprowadzone:

  1. Doposażenie stanowisk pracy personelu DPS Radziwiłłowska 8 oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID 0-19.
  2. Doposażenie DPS ul. Radziwiłłowska 8 w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Comments are closed.

Skip to content