Gimnastyka mózgu

Gimnastyka mózgu, fitness umysłu, aerobik szarych komórek...
Kilka nazw na określenie zajęć stymulujących procesy poznawcze.

 

Mogą mieć one charakter zajęć grupowych lub indywidualnych. W czasie ćwiczeń grupowych wspólnie tworzymy łańcuchy słów, rozwiązujemy krzyżówki, quizy i rebusy a wszystko w atmosferze zabawowej rywalizacji. Zajęcia takie nie tylko pobudzają "szare komórki", ale poprawiają poczucie własnej wartości, polepszają kontakty interpersonalne i zabijają nudę.
Hasła krzyżówki odgadywane są zazwyczaj błyskawicznie
Zajęcia indywidualne opierają się na elementach kinezjologii edukacyjnej a także zeszytach rehabilitacji funkcji poznawczych. Dobierane są każdorazowo dp potrzeb i zainteresowań Mieszkańca.

Mistrzostwa Domu w grze planszowej

Skip to content