2013

"Wspom­nienie to fo­tog­ra­fia pamięci".

Oto migawki fotograficzne roku 2013

Skip to content