Nasza placówka realizuje projekt "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentów oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwia zakupienie dodatkowych środków ochrony osobistej dla personelu zajmującego się mieszkańcami DPS, zakup potrzebnych środków do dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach użytkowych Domu, a także dodatkowe wynagrodzenia zaangażowania i pracy pielęgniarek.

Dofinansowanie projektu 7 175,43 zł

Skip to content